Je aanmelden bij Google Classroom (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Bijdragen vanwikiHow-redactie

Pdf downloaden

In dit artikel:

Inloggen bij Google Classroom

Je aanmelden voor een lesgroep

Leerlingen uitnodigen voor je klas

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Bronnen

Als je lessen wilt volgen in Google Classroom, moet je eerst zorgen dat je onder je leerlingen-account bij Google Chrome ingelogd staat. Je meldt je aan bij een klas door de code in te voeren die je docent je heeft gegeven. Wanneer je zelf lessen geeft, kan je leerlingen vanuit je klassenpagina een uitnodiging sturen om deel te nemen aan een lesgroep. In deze wikiHow lees je hoe je inlogt bij Google Classroom, hoe je je aanmeldt voor een klas en hoe je als docent leerlingen uitnodigt voor jouw lesgroep.

Deel 1

Deel 1 van 3:

Inloggen bij Google Classroom

Pdf downloaden

 1. 1

  Open Google Chrome. Voor Google Classroom heb je Chrome, de eigen browser van Google, nodig.

 2. 2

  Klik + om een nieuwe tab aan te maken. Dit plusje vind je rechts van je open tabs. Op deze manier kom je bij het aanmeldmenu van Google Chrome. Klik hiervoor op de 'Nieuwe tab'-knop direct naast je open tabs.

 3. 3

  Log in bij Google Chrome. Wanneer je nog niet ingelogd staat met je leerlingen-account, klik je op de naam of het pictogram in de rechterbovenhoek van het Chrome-venster. Log dan in met je accountnaam en het e-mailadres van je school, bijvoorbeeld 'mijnnaam@mijnschool.nl'. Hierna klik je op Inloggen bij Chrome.[1]

 4. 4

  Ga naar https://classroom.google.com. Doe dit door het webadres in de adresbalk bovenaan het Chrome-venster te typen en daarna Enter of Return te klikken.

  • Je komt nu op de klassenpagina terecht waar je je bij een nieuwe klas kan aanmelden door op de '+' bovenaan het scherm te klikken.
  • Leraren komen terecht op de pagina waarop een lijst staat van al hun klassen.
  • Wanneer je voor de allereerste keer Google Classroom gebruikt, zie je een knop Doorgaan. Je moet nu de instructies op het scherm opvolgen, voor je verder kunt.

  Advertentie

Deel 2

Deel 2 van 3:

Je aanmelden voor een lesgroep

Pdf downloaden

 1. 1

  Log in bij Chrome met je leerlingenaccount. Wanneer je op een computer werkt die ook door anderen wordt gebruikt, kan het nodig zijn om eerst uit te loggen uit een andere account. Dit doe je door op de naam of het pictogram rechtsboven in het Chrome-venster te klikken en dan de optie te kiezen 'Overschakelen naar andere account'. Je logt dan eerst de andere persoon uit en daarna log je jezelf weer in. Als je vaker op de computer gewerkt hebt, zie je jezelf in het dropdown-menu staan. Klik dan op je eigen naam.

 2. 2

 3. 3

  Klik op het plusje + rechts bovenaan de pagina. Hierdoor klapt er een menu uit.

 4. 4

  Klik op Deelnemen aan lesgroep uit het menu. Hierna moet je je klassencode invoeren.

 5. 5

  Voer je klassencode in en klik op Deelnemen. Als het goed is, heb je een code van je docent gekregen bij de uitnodiging. Wanneer je in de lesgroep zit, zie je de thuispagina van die groep.[2]

  • Controleer je e-mail als je geen code hebt. Je kan ook je docent of een medeleerling een bericht sturen en waarschijnlijk staat deze code ook wel ergens in je studiemap of leerprogramma.
 6. 6

  Kijk wat er op je klassenpagina staat. De docent schrijft hier alles op wat jij moet weten of doen.

  • In het linkerpaneel zie je de lopende opdrachten.
  • Je pagina opent standaard op de tab Stroom. Hier zie je een samenvatting van berichten van je docent en van medeleerlingen.
  • Klik op Klassenwerk bovenaan het scherm om de details van de opdrachten in te kunnen zien.
  • Als je op de Mensen tab rechts van de 'Klassenwerk' tab klikt, zie je een lijst van medeleerlingen. Dit is handig als je contact op wilt nemen met een andere leerling, bijvoorbeeld voor een groepsopdracht.
  • Klik op de drie puntjes naast elkaar om het menu van je lesgroep te openen.

  Advertentie

Deel 3

Deel 3 van 3:

Leerlingen uitnodigen voor je klas

Pdf downloaden

 1. 1

  Zorg ervoor dat je met de juiste account ingelogd staat. Alleen docenten kunnen leerlingen uitnodigen voor een klas.

 2. 2

 3. 3

  Klik op de naam van je klas. Dit moet de klas zijn waarvoor je leerlingen uit wilt nodigen. Je vindt een lijst met al je klassen op de thuispagina van je docentenaccount van Google Classroom.

 4. 4

  Klik op de Mensen tab. Deze tab vind je centraal bovenaan de pagina.[3]

 5. 5

  Klik op de Leerlingen uitnodigen pictogram. Dit is het silhouet van een persoon met een plusje rechts van 'Leerlingen'.

 6. 6

  Voer het e-mailadres van een leerling in. Terwijl je aan het typen bent, zie je een lijstje met gelijkend e-mailadressen verschijnen – als het e-mailadres bij Google bekend is.

 7. 7

  Klik op het e-mailadres van de leerling om hem of haar toe te voegen. Herhaal dit voor iedereen die je uit wilt nodigen voor je klas.

 8. 8

  Klik Uitnodigen om uitnodigingen te sturen. Elke leerling die je uitnodigt, krijgt de klassencode via e-mail. Als de leerlingen je uitnodiging accepteren, wordt je leerlingenlijst geüpdatet.

  Advertentie

Tips

 • Probeer alvast een beetje bekend te worden met het menu van Google Classroom, voordat je begint met de lessen. Dit betekent dat de docent de uitnodigingen ruim voor het begin van de klas aan de leerlingen moet sturen.

Advertentie

Waarschuwingen

 • Klik niet op de 'Terug'-knop in je browser, want door een paar onbekende bugs kan je dan al je voortgang weer ongedaan maken.

Advertentie

Over dit artikel

Je aanmelden bij Google Classroom (met afbeeldingen) - wikiHow (22)

Bijdragen van:

wikiHow-redactie

wikiHow-redacteur

Dit artikel is nagelezen door onze redactie, die artikelen controleert op juistheid en compleetheid.

Ons team van deskundigen loopt het werk van de redactie na om te zorgen dat artikelen die op wikiHow te lezen zijn aan alle kwaliteitseisen voldoen. Dit artikel is 2.411 keer bekeken.

Categorieën: Videoconferencing

In andere talen

Engels

Spaans

Portugees

Indonesisch

Hindi

Arabisch

Thai

Koreaans

 • Afdrukken

Deze pagina is 2.411 keer bekeken.

Je aanmelden bij Google Classroom (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 6230

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.