Foto's van telefoon naar pc overzetten (Android) (2024)

Foto's van telefoon naar pc overzetten (Android) (1) Zorg dat u de foto's op het Android-toestel niet kwijtraakt. Bewaar ze ook op de laptop of computer en in de cloud.

Niveau:

Waardering:

4,4 (34 stemmen)

Foto's van telefoon naar laptop

Foto's van een Android-smartphone of tablet overzetten naar de laptop of computer kan op verschillende manieren. Doe dat via de cloud (online opslagruimte) of de meegeleverde kabel.

Foto's importeren naar pc via de cloud

Foto's overzetten zonder snoertjes gaat via de cloud. Ze staan dan op internet, in een persoonlijke opslagruimte bij een gratis of betaalde dienst. U kunt dan vanaf elk apparaat bij de beelden. En nieuwe foto's en filmpjes komen automatisch in de cloud terecht. De bekendste clouddiensten zijn:

Google Foto's

De app van Google Foto's staat standaard op een Android-apparaat en is een onderdeel van Google Drive. Als u de app al gebruikt, staan uw foto's al in Google Foto's en in Google Drive. U hoeft ze alleen nog maar via de website van Google Foto's naar de computer te kopiëren.

OneDrive

Zet foto's in de cloud van OneDrive. Kopieer dan wat er in de cloud staat naar de computer.

Dropbox

Importeer de foto's via de app in de Dropbox-cloud. Download de foto's en video's daarna op de computer.

Foto's overzetten via kabel

Foto's en video's overzetten kan ook met een usb-kabel. Dat is hetzelfde snoertje waarmee u het toestel oplaadt. Zet zo beelden over van de Android-smartphone of tablet naar de Windows-computer:

 • Verbind de telefoon of tablet met de computer via de usb-kabel.
 • Ontgrendel het toestel.
 • Tik bij 'Toegang tot apparaatgegevens/telefoongegevens toestaan' op Toestaan.
  • Ziet u geen melding? Veeg dan van de bovenrand van het scherm naar beneden. Tik in het snelmenu op USB voor bestanden overzetten. Tik als dat nodig is een tweede keer.
   Foto's van telefoon naar pc overzetten (Android) (2)
  • Kies onder 'USB bediend door' op Dit apparaat.
  • Tik onder 'USB gebruiken voor' op Afbeeldingen overzetten.
 • Open op de computer de Verkenner.
 • Klik in de linkerkolom op Deze pc.
 • Dubbelklik onder 'Apparaten en stations' op de naam van de telefoon.
 • U ziet nu hoeveel opslagruimte er op de telefoon nog beschikbaar is. Dubbelklik hierop om de mappenstructuur van uw toestel te zien.
 • Elk merk telefoon gebruikt een andere mappenindelingen. Bij sommige toestellen staan alle foto's bijvoorbeeld in de map 'Pictures'. Blader als dat nodig is door de mappen om de foto's te vinden.
 • Wij dubbelklikken voor ons Samsung-toestel op DCIM > Camera.
 • Klik op de foto die u wilt kopiëren naar de computer. Wilt u meerdere foto's kopiëren, houd dan de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de foto's klikt.
 • Klik met de rechter muisknop op een geselecteerd plaatje.
 • Klik op Kopiëren.
 • Ga in de Verkenner naar de map waar u de foto's wilt hebben.
 • Klik met de rechter muisknop op een leeg (wit) stuk in de map.
 • Klik op Plakken (Foto's van telefoon naar pc overzetten (Android) (3)).
 • De foto's staat op de computer. U kunt de kabel loshalen en opbergen.

Bekijk ook onze video over de stappen:

Meer over dit onderwerp

 • Foto's van iPhone naar pc overzetten
 • Back-up maken Android-telefoon
 • Opslag uitbreiden via SD-kaart (Android)

Computerhulp nodig?

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-leden kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilligers van PCHulp. Nog geen lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voordelen van het SeniorWeb-lidmaatschap.

PCHulp aanvragenBekijk het lidmaatschap
Delen via:E-mailFacebookPinterestWhatsAppWat betekenen deze knoppen?

Wat betekenen deze knoppen?

Sluiten

U kunt met deze knoppen artikelen, tips en nieuwsberichten doorsturen via e-mail of delen op sociale media.

Hoe werkt het?
Klik op de knop van uw keuze om het item door te sturen of te delen:

 • Kiest u voor E-mail, dan opent uw e-mailprogramma met een berichtje waarin de link naar het artikel is opgenomen. Vul het e-mailadres van de geadresseerde in en verstuur de e-mail.
 • Klikt u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar. Eventueel kunt u een eigen tekst aan de link toevoegen.
 • Klikt u op Facebook of Twitteren hebt u géén account of u bent u niet ingelogd op het betreffende sociale netwerk, dan verschijnt een klein venster. Daarin kunt u inloggen of een account aanmaken. Daarna wordt de webpagina die u wilde delen zichtbaar op uw account.
 • Klikt u op WhatsApp dan wordt een nieuwe tab geopend met een voorbeeld van het bericht wat u kunt gaan delen. Met de knop verzenden kunt het bericht daadwerkelijk versturen naar iemand uit uw contacten.

De koppeling verbreken
U kunt de koppeling ook weer gemakkelijk verbreken:

 • Facebook: Als u op de Facebook-knop hebt geklikt, wordt deze grijs en u ziet in de linkerhoek een vinkje. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken.
 • Twitter: Een tweet die u geplaatst hebt, kunt u uit uw tijdlijn verwijderen. Log in op de website van Twitter, ga met de muis op de betreffende tweet staan en klik op Verwijderen. Als uw bericht door anderen is overgenomen (retweet), dan blijven die berichtjes wel bestaan.
Foto's van telefoon naar pc overzetten (Android) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 6426

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.