2Pac — No more pain şarkısının şarkı sözleri ve çevirisi (2022)

Şarkı sözleri

Hey DeVante
Nigga, don'tcha know
We're gonna sow up every bitch in the country
Me and you, up in the same motherfuckin' room
On the same level
This shit here, hahahaha
Please, no more pain
That's right nigga
Hey drop that shit boy

My adversaries cry like hoes
Fully eradicate my foes
My lyrics explode on contact, gamin' you hoes
Who else but Mama's only son,
Fuck the phony niggas I'm the one
Say my name, watch bitches come, now fire
When ready, stay watchin now figure, increase speed
Make you motherfuckers bleed from your mouth quicker
Plus all these niggas that you run with,
Be on some dumb shit
Trick on the hoes, I ain't the one bitch
Holla my name and witness game official,
It's so sick
Have every single bitch that came witchu, on my dick
Plus this alcohol increases the chance to be deceased
I'm movin' you stupid bitches, vicious telekenesis
Am I reachin your brain? Nigga how can I explain?
How vicious this Thug motherfucker came
When I die, I wanna be a livin' legend, say my name
Affiliated with this motherfuckin' game, with no more pain

I came to bring the pain, hardcore to the brain
Let's go inside my astral plane, no more pain
I came to bring the pain, hardcore to the brain
Let's go inside my astral plane, no more pain

Line up my adversaries, blast on sight,
And fuck your boyfriend
Bitch, I want some ass tonight,
You know my steelo
Alize and Cristal, weed sure you heard of all the
Sure you've heard of all the freaky shit
They say about me
Plus all you busters is jealous, pull your gun out and blast
I dare you niggas to open fire, I'll murder that ass
And disappear before the cops come runnin',
My Glock's spittin rounds
Niggas fallin' down clutchin they stomach
It's Westside, Death Row, Thug niggas on the rise
Busters shot me five times, real niggas don't die
Can ya hear me? Laced with this game,
I know you fear me
Spit the secret to war, so cowards fear me
My only fear of death is reincarnation
Heart of a solider with a brain to teach your whole nation
And feelin' no more pain

Bury me that's what they all say, it's time to make a killin'
Sure to make a million with DeVante
Bitch I know you want me, what your mouth say?
Now, watch your eyes
You don't wanna get with me, that's a lie
I got my hands on your hips, no time to bullshit
Freaky bitch, come give me kiss
Tell them niggas from other areas, brothers from here
So obsessed with this money makin' it ain't nothin we fear
Now they label me a troublemaker,
'Сause I'm a ridah
Death to you playa haters, don't let me find ya
Mama made me rugged, baptised the public
Now you hard thugs, nigga don't you love it
It's similar to multiple gunshots, retaliation is a must
Wasn't too sure what you facin'
So watch the guns bust
You niggas'll bleed, fuckin with me you'll be deceased
Never restin' in peace nigga, with no more pain

Hahahahaha, yeah nigga, yeah! Hahahaha
No more pain
It's just like that nigga, like that yeah
No more pain
Motherfuckers can't handle that shit
Much too much for these bitches
No more pain
Feel me nigga? Feel me?
How you figure you can fuck with me?
Fully automatic type shit
No more pain
Coward ass niggas, cowards
Come put your mouth on this pistol nigga
Come put your mouth on the pistol, no more pain
Close your eyes nigga, do it
Die in the dark, no more pain

Death Row, so what you motherfuckers do?
Hey that's DeVante droppin' that beat like that BEYATCH
In case you wonderin'
And jealous niggas, hahaha, see y'all niggas
Motherfuckin' niggas are shit
Hey

Westsiiiiiide! Death to everybody that ain't down with me
That's on, feel me? Hahaha
Oh yeah, to the cowards, you know what I mean
Just feel that, Thug Life, shit don't stop
Motherfuckers got Downs Syndrome, motherfuckers
Weak ass niggas, skanless cunts, fuckin C.E.O.'s
Put your mouth on this pistol nigga
Put your mouth on the pistol!
Hahahaha, yeah nigga no more pain
Prison ain't changed me nigga, it made me worse
Feel me nigga, haha
No more pain
Hey DeVante I'm givin' these motherfuckers choices
Niggas can roll with us, or they can be rolled under us
That's on you nigga, what you wanna do?
Last year we was lettin' these niggas kick up dust
This year you motherfuckers gonna be dust
Thug Life nigga Westsiiide!


Şarkı sözü çevirisi


Hey DeVante Zenci, değil mi, Biz hazırız ne Zaman ülkedeki tüm orospu Beni ve seni ekmek kadar, aynı seviyede aynı lanet olası odada Bu bok burada, düşmanlara kadınlar gibi ağla çocuk boku hahaha Lütfen, Bu daha acı değil mi zenci Hey bırak Tamamen Benim şarkı temas patlayabilir Düşmanlarım yok, başka ama annesinin tek oğlu, benim sahte zenciler siken küçük kız' seni çapalar benim adım izle, orospular gel, şimdi ateş et işte, kal izliyor şimdi rakam, ben sizi ağzınızdan çalıştırmak size bu hızlı Artı tüm bu zenciler havasını kadınlar biraz aptal numarası Yapmak Olabilir hızını artırmak, bir orospu Holla adı ve tanık oyun resmi benim değil ben witchu geldi, ARTI bu alkol yürümeye aptal sürtükler ben ölmüş olma şansı artar, kısır telekenesis beynine ulaşamıyor ben yarağımı her karı mı mide bulandırıcı? Zenci, nasıl açıklayabilirim?
Kısır öldüğümde bu Cani orospu çocuğu nasıl geldi, bir livin' efsane olmak istiyorum, benim adım bu lanet oyunu ile Bağlı ki, daha fazla acı ile beyin astral uçağım içeri girelim ağrı, hardcore getirmek için, acı çekmeye daha fazla acı ki, beynin astral uçağım içeri girelim, görüş üzerinde daha fazla acı Satır düşmanlara, patlama, Ve erkek arkadaşı Orospu sikerim Senin, bu gece biraz kıç istiyorum için hardcore, geldim Steelo Alize ve Cristal benim hakkımda ne derler tüm garip bok Artı tüm kırıcılar kıskanç, silahını çıkarıp ateş açmak zenciler sana meydan okuyorum patlama duyduğunuz tüm Emin duydun mu, eşek Ve polisler Westside var mide onlar kaçmaya, Glock Benim tükürüp, tur Zenciler fallin' aşağı sarılırken gelmeden kaybolur öldüreceğim, Death Row, yükselme Kırıcılar üzerinde Thug zenciler bana 5 kez ateş otu, gerçek zenciler beni duymuyor ya da ölmek mi? Bu oyunla bağcıklı, benden korktuğunu biliyorum, savaşın sırrını Tükürüyorsun, bu yüzden korkaklar benden korkuyor, tek ölüm korkum reenkarnasyon, tüm ulusuna öğretmek ve daha fazla acı hissetmemek için beyinli bir askerin kalbi, beni gömmek hepsi bu, öldürme zamanı, DeVante orospu ile bir milyon kazanacağından emin ol, beni istediğini biliyorum, ağzın ne diyor?
Şimdi, gözlerine dikkat et benimle olmak istemezsin, o ellerimi belinde var bir yalan, lanet olası saçma, bana ver öpücük zenciler diğer alanlarda onlara hiçbir zaman, bu para ile bu Kadar takıntılı buradan kardeş beni bir baş belası diyorlar korkuyoruz, için gidiyor zenci bir Ölüm olduğum bir şey değil 'makin' nefret playa seni bulmama izin verme ya Annem bana sağlam yapılmış, sabit sizin gibi katiller Şu anda halka vaftiz, zenci birden fazla silah sesi benziyor onu sevmiyorsun, misilleme şart değil' silahların izle facin ne büstü beni Hiç restin barış zenci, ölen kişinin, daha fazla acı Hahahahaha ile, Evet oğlum, Evet olacak olan kanama, lanet olası zenciler olacak Mı pek emin Değildi. Hahahaha daha fazla acı yok o zenci gibi, bunun gibi evet daha fazla acı yok orospu çocukları bu boku çok fazla kaldıramaz bu orospular için daha fazla acı yok beni hisset zenci? Beni hissediyor musun?
Benimle dalga geçebileceğini nasıl düşündün?
Tam otomatik tip bok daha fazla acı yok korkak göt zenciler, korkaklar gel ağzını bu tabancaya koy zenci gel ağzını tabancaya koy, daha fazla acı yok gözlerini kapat zenci, karanlıkta öl, daha fazla acı yok ölüm hücresi, Peki siz orospu çocukları ne yapıyorsunuz?
Hey bu devante droppin' bu BEYATCH gibi yendi eğer merak ediyorum ' ve kıskanç zenciler, hahaha, bakın hepiniz zenciler orospu çocuğu zenciler bok Hey Westsiiiiide! Benimle birlikte olmayan herkese ölüm, beni anlıyor musun? Hahaha oh evet, korkaklara, ne demek istediğimi biliyorsun, sadece hisset, haydut hayatı, bok durma orospu çocukları got Downs sendromu, orospu çocukları zayıf göt zencileri, skanless amcıklar, lanet C. E. O. ağzını bu tabancaya koy zenci ağzını tabancaya koy!
Hahahaha, Evet zenci daha fazla acı yok hapishane beni değiştirmedi zenci, beni daha da kötüleştirdi beni hisset zenci, haha daha fazla acı yok Hey DeVante bu orospu çocuklarına seçimler veriyorum zenciler bizimle birlikte yuvarlanabilir ya da altımızda yuvarlanabilirler bu senin üzerinde zenci, ne yapmak istiyorsun?
Geçen yıl bu zencilerin toz atmasına izin veriyorduk bu yıl siz orospu çocukları toz haydut hayat zencisi Westsiiide olacaksınız!


You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 07/05/2022

Views: 6433

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.